Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
14:00 – 14:40 Cập nhật về các liệu pháp tránh thai thế hệ mới BS.CK2. Nguyễn Thị Hồng Minh
14:40 – 15:20 Kĩ thuật đặt dụng cụ tử cung chứa nội tiết PGS.TS.BS. Phạm Thị Thanh Hiền
15:20 – 16:00 Hướng dẫn Thực hành trên mô hình Chủ tọa và các báo cáo viên
16:00 – 16:30 Thảo luận và Bế mạc Chủ tọa và các báo cáo viên
Thông tin cung cấp trong hội thảo trực tuyến này chỉ nhằm mục đích cập nhật thông tin cho thầy thuốc, và không có ý nghĩa hướng dẫn điều trị bệnh nhân. Bayer không khuyến cáo sử dụng bất cứ phương pháp chẩn đoán hay điều trị nào chưa có sự phê duyệt cần thiết của cơ quan có thẩm quyền. Các ý kiến thể hiện trong sinh hoạt khoa học này là ý kiến của các báo cáo viên / chủ tọa và không nhất thiết phản ánh quan điểm của ban tổ chức hay nhà tài trợ. Trường hợp quý Bác sĩ muốn phản ánh tác dụng phụ hay vấn đề chất lượng của thuốc, vui lòng gửi thông tin về drugsafety.vietnam@bayer.com. Nếu Quý bác sĩ có câu hỏi về thông tin Y khoa, vui lòng gửi mail về medinfo.vietnam@bayer.com.

Khi đăng ký/ tham gia chương trình / hội nghị / sự kiện này và bằng cách chấp nhận lời mời này, Quý bác sĩ đã đồng ý cho Bayer Việt Nam thu thập, lưu trữ, xử lý và chuyển giao (trong và ngoài Việt Nam) thông tin cá nhân do Quý bác sĩ cung cấp. Thông tin cá nhân được cung cấp sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau để cung cấp thông tin tiếp thị / y tế có chứa thông tin về các dịch vụ, sản phẩm hoặc sự kiện liên quan đến mối quan tâm y tế của Quý bác sĩ. Tại mọi thời điểm, Quý bác sĩ có quyền yêu cầu Bayer Việt Nam ngừng lưu trữ và sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và bảo mật thông tin của Quý bác sĩ. Quý bác sĩ có thể tham khảo quy định bảo mật tại đây.

Quý bác sĩ nhận được thư điện tử/ tin nhắn mời tham dự hội thảo này vì Quý bác sĩ đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của Quý bác sĩ để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc chuyển giao thông tin y khoa có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Để rút lại chấp thuận hoặc thay đổi sự đồng ý nhận email liên quan đến sản phẩm này, vui lòng bấm vào đây.

@2020 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bayer Việt Nam. Tất cả quyền được bảo hộ.
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
14:00 – 14:40 Cập nhật về các liệu pháp tránh thai thế hệ mới
BS.CK2. Nguyễn Thị Hồng Minh
14:40 – 15:20 Kĩ thuật đặt dụng cụ tử cung chứa nội tiết
PGS.TS.BS. Phạm Thị Thanh Hiền
15:20 – 16:00 Hướng dẫn Thực hành trên mô hình
Chủ tọa và các báo cáo viên
16:00 – 16:30 Thảo luận và Bế mạc
Chủ tọa và các báo cáo viên
Thông tin cung cấp trong hội thảo trực tuyến này chỉ nhằm mục đích cập nhật thông tin cho thầy thuốc, và không có ý nghĩa hướng dẫn điều trị bệnh nhân. Bayer không khuyến cáo sử dụng bất cứ phương pháp chẩn đoán hay điều trị nào chưa có sự phê duyệt cần thiết của cơ quan có thẩm quyền. Các ý kiến thể hiện trong sinh hoạt khoa học này là ý kiến của các báo cáo viên / chủ tọa và không nhất thiết phản ánh quan điểm của ban tổ chức hay nhà tài trợ. Trường hợp quý Bác sĩ muốn phản ánh tác dụng phụ hay vấn đề chất lượng của thuốc, vui lòng gửi thông tin về drugsafety.vietnam@bayer.com. Nếu Quý bác sĩ có câu hỏi về thông tin Y khoa, vui lòng gửi mail về medinfo.vietnam@bayer.com.

Khi đăng ký/ tham gia chương trình / hội nghị / sự kiện này và bằng cách chấp nhận lời mời này, Quý bác sĩ đã đồng ý cho Bayer Việt Nam thu thập, lưu trữ, xử lý và chuyển giao (trong và ngoài Việt Nam) thông tin cá nhân do Quý bác sĩ cung cấp. Thông tin cá nhân được cung cấp sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau để cung cấp thông tin tiếp thị / y tế có chứa thông tin về các dịch vụ, sản phẩm hoặc sự kiện liên quan đến mối quan tâm y tế của Quý bác sĩ. Tại mọi thời điểm, Quý bác sĩ có quyền yêu cầu Bayer Việt Nam ngừng lưu trữ và sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và bảo mật thông tin của Quý bác sĩ. Quý bác sĩ có thể tham khảo quy định bảo mật tại đây.

Quý bác sĩ nhận được thư điện tử/ tin nhắn mời tham dự hội thảo này vì Quý bác sĩ đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của Quý bác sĩ để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc chuyển giao thông tin y khoa có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Để rút lại chấp thuận hoặc thay đổi sự đồng ý nhận email liên quan đến sản phẩm này, vui lòng bấm vào đây.

@2020 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bayer Việt Nam. Tất cả quyền được bảo hộ.